Zaměření stávajícího stavu

Občas je potřeba zaměřit a zakreslit stávající stav. Jednak jako podklad pro další projektovou činoost (rekonstrukce, vestavby) nebo pro výpočet energetického průkazu budov, ev.pro pasport budov nebo jen pro Vaší potřebu, když si budete chtít promyslet a rozvrhnout další kroky s Vaším domem.